ontdekhoreca.nl
Restaurants, Hotels, Scholing, Recepten, Groothandelaren. Dit is een kleine greep uit wat deze site u te bieden heeft. Nederlands  Engels 
Home
 Agenda   Sint de film   Forum   Partners   Nieuwsbrief   Nieuws   Winkel 
De HygiŽnecode voor de horeca|Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)De HygiŽnecode voor de horeca

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

De Voedsel en Waren Autoriteit is de organisatie die namens de overheid de veiligheid van voedsel onderzoekt en bewaakt.

Wanneer kan ik de VWA verwachten?
Een controle door de VWA vindt onaangekondigd plaats. Zorg dat alle benodigde gegevens direct beschikbaar zijn, te beginnen met de aanwezigheid van de laatste versie van de HygiŽnecode. Wanneer de controleur op een ongelegen moment komt, kunt u duidelijk maken dat u op dat moment niet veel tijd heeft om tekst en uitleg te geven.

Wat houdt een controle in?
Tijdens deze controle wordt beoordeeld of de volgende onderwerpen aantoonbaar zijn:

  1. Hebben de ondernemer en zijn medewerkers voldoende kennis?
  2. Wordt die kennis toegepast?
  3. Controleert de ondernemer of de kennis goed wordt toegepast?
  4. Wordt er altijd hygiŽnisch gewerkt? Dit moet blijken uit de praktijk en uit nadere onderbouwing, zoals registraties.

De controleur zal voor vertrek het resultaat van de controle aan u melden. De VWA beloont goede resultaten met minder controles. De VWA zal echter harder optreden als het (herhaaldelijk) fout gaat. Als er een wettelijke overtreding is geconstateerd, ontvangt u een schriftelijke waarschuwing of een boeterapport. In het laatste geval zult u een geldboete moeten voldoen. De hoogte van de boete hangt af van het soort overtreding. Ook speelt het aantal waarschuwingen en boetes uit het verleden een rol. Daarnaast zal er sneller weer een nieuwe inspectie worden uitgevoerd om te controleren of u dan wel goed werkt. Indien u het niet eens bent met het boeterapport kunt u hiertegen bezwaar maken.

Waarom worden er monsters genomen?
Wanneer monsters worden genomen van een product, wordt onderzocht of het product aan de eisen uit de Warenwet voldoet. Wanneer uit het onderzoek door de VWA blijkt dat het monster niet aan de wettelijke eisen voldoet, krijgt u hiervoor een schriftelijke waarschuwing of een boeterapport.

De controleur zal u vragen of er een tweede monster (Ďcontramonster') genomen moet worden voor onderzoek. Dit is op uw eigen kosten, bij een door u zelf te kiezen erkend laboratorium. Het monster moet zo worden bewaard en vervoerd, dat er niets aan verandert. Het laboratorium moet dit monster binnen 36 uur na bemonsteren analyseren. Vraag altijd aan de inspecteur waarop de VWA het monster gaat onderzoeken! Alleen zo bent u in staat een goed vergelijkend onderzoek te laten uitvoeren. U kunt de resultaten van uw eigen onderzoek gebruiken voor uw verdediging als de VWA op basis van het eerste monster een maatregel heeft genomen.

Hoe kunt u de VWA bereiken? Heeft u vragen, klachten, opmerkingen en meldingen over de werkwijze van de VWA, dan kunt u deze richten aan:

Post: Inspectieloket Horeca
Postbus 19506
2500 CM Den Haag
Telefoon: 0800 04 88
E-mail: horeca@inspectieloket.nl
Website: www.vwa.nl

 :