ontdekhoreca.nl
Restaurants, Hotels, Scholing, Recepten, Groothandelaren. Dit is een kleine greep uit wat deze site u te bieden heeft. Nederlands  Engels 
Home
 Agenda   Sint de film   Forum   Partners   Nieuwsbrief   Nieuws   Winkel 
De HygiŽnecode voor de horeca|Processtappen Ontvangst goederenDe HygiŽnecode voor de horeca

Processtappen

Ontvangst goederen

Door een goede controle bij ontvangst van ingrediŽnten en producten wordt zeker gesteld dat de producten voldoen aan de vereiste kwaliteit.

Inleiding

Waarom is inspectie van ingrediŽnten en producten belangrijk?
Door ingekochte goederen bij ontvangst te controleren voorkomt u dat ingrediŽnten die niet aan uw eisen voldoen, in eet - en drinkwaren terechtkomen. Afgekeurde goederen gaan dan retour naar de leverancier en kunnen nog retour worden gestuurd.
Dit geldt ook als u zelf uw ingrediŽnten en producten koopt of afhaalt bij uw leveranciers.

Ontvangst goederen Hoe kunt u dit doen
Algemeen
Om zekerheid te krijgen over de vereiste kwaliteit van ingrediŽnten en producten, kunt u deze op diverse onderdelen beoordelen.
 • Controleer goederen bij aflevering op uw bedrijf, bij het afhalen bij uw leverancier en bij de keuze ervan in de zelfbedieningsgroothandel

Ontvangstcontrole
Controleer een levering bijvoorbeeld op aflevertemperatuur (in het geval van gekoelde levering), productkwaliteit, verpakking en het etiket van de producten.
Aflevertemperatuur:
 • Meet de temperatuur van enkele producten uit de levering met een thermometer

Productkwaliteit:
 • Controleer de kwaliteit van het ingrediŽnt of product (versheid, kleur, geur) door middel van zien, ruiken en/of proeven

Verpakking:
 • Beoordeel of de verpakking schoon en heel is (ook kratten)

Etiket:
 • Beoordeel of het etiket aanwezig en leesbaar is
 • Beoordeel of de houdbaarheidsdatum (THT, TGT) aanwezig is en of deze voldoende lang is

Producten Temperatuureisen/Opmerking
Eet- en drinkwaren algemeen
(waaronder zuivel, bewerkte groenten en fruit, schelp- en weekdieren, vis, vlees en vleeswaren, wild en gevogelte).
 • Accepteer geen producten met een temperatuur warmer dan 7 įC

Pluimvee (kip, kalkoen)
 • Accepteer geen pluimvee met een temperatuur warmer dan 4įC

Diepvriesproducten en consumptie-ijs
 • Accepteer geen producten van -15 įC of warmer
 • Producten tussen -15 įCen -18 įC direct invriezen tot -18 įC of kouder
 • Producten warmer dan -15 įC, maar kouder dan 7 įC mogen als werkvoorraad worden gebruikt

 • Voor onbewerkte groenten en fruit gelden geen temperatuureisen

 • Dagvers gebak en dagverse vlaaien mogen op de dag van bereiding ongekoeld worden ontvangen, overeenkomstig het bewaaradvies van uw leverancier
 • Nat gebak, rijstevlaai en vlaaien die zijn afgewerkt met bederfelijke ingrediŽnten mogen niet ongekoeld worden ontvangenHoe kunt u dit proces bewaken

Werkwijze
 • Zorg dat leveringen van ingrediŽnten en producten gecontroleerd worden.
 • Zorg dat ingrediŽnten en producten die niet aan uw eisen en/of de wettelijke eisen voldoen, niet worden gebruikt, maar geweigerd en retour gestuurd worden.
 • Zorg dat producten die niet direct retour gaan herkenbaar worden opgeslagen tot het moment dat ze retour worden gezonden.
Advies: u kunt deze producten bijvoorbeeld voorzien van de tekst Ďniet gebruiken' of er een groot kruis op zetten.

Aantoonbaarheid
 • Er zijn alleen ingrediŽnten en producten aanwezig die bij ontvangst hebben voldaan aan de wettelijke eisen en hierboven genoemde criteria.
 • U kunt de resultaten van de controles registreren. De verbeteracties zijn geregistreerd of op een andere manier is aantoonbaar dat verbeteracties genomen zijn (retourbon, creditnota).
Verbeteren
 • Als blijkt dat de ontvangstcontrole tekortschiet, moeten de medewerkers daarop worden aangesproken en zonodig nieuwe of betere instructies ontvangen
 • Als blijkt dat de leveringen gebrekkig zijn, moet er een gesprek met de leverancier plaatsvinden en/of een andere leverancier worden geselecteerd.
 :